ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ И ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ И СЕРТИФИЦИРАНЕ

ПРОЕКТИ

ЦДГ 11 „Чайка“

гр. Бургас

ОДЗ 3 „Звънче“

гр. Бургас

ОДЗ 8 „Брезичка“

гр. Бургас

ЦДГ „Златна рибка“

гр. Бургас

За нас

Energy Pro DM
Енергийна ефективност Обследване Осветление Проектиране

Energy Pro DM е частна фирма, основана през 2012, лицензирана от Агенцията за енергийна ефективност, която предлага цялостни решения за държавни, общински и частни сгради, както и енергоспестяващи мерки в индустрията и инфраструктурата, включително уличното осветление, изцяло съобразени със сега действащите закони и норми в страната. Към настоящия момент специалистите от фирмата са участвали в обследването на близо 40 сгради и предприятия с обща площ над 50 000 м2.

  • топлоизолация
  • Саниране
  • екология
  • сертифициране

ЕКИП

Мирослав Мирчев
Управител
Икономист, завършил УНСС и магистратура по бизнес администрация в Еслинген, Германия. 16 години стаж, от които 12 на различни управленски позиции.
Александра Георгиева
Инженер
Завършила Технически университет София, магистър. 9 години стаж като инженер и консултант по различни проекти за енергийна ефективност. От 2012 г. е сертифициран одитор на сгради към Energy Pro DM.
Албена Николова
Строителен инженер
Магистър по промишлено и гражданско строителство, завършила УАСГ- София, 25 години трудов стаж, проектиране, надзор, паспортизация, от 2012 е сертифициран одитор на сгради към Energy Pro DM.
Харалампи Миринчев
Aрхитект
Магистър по архитектура във Висше строително училище Любен Каравелов, притежава частична проектантска правоспособност.
Стоян Попов
Инженер
Завършил Технически университет, София. 11 години стаж като инженер и проектант ОВК. Притежава пълна проектантска правоспособност и от 2012 е сертифициран одитор на сгради към Energy Pro DM.

Другите за нас

Вашето мнение

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС